humas@stitmuhbangil.ac.id 0343-744417

BADAN PEMBINA HARIAN

Badan Pembina Harian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil selanjutnya disingkat BPH-STITMUH BANGIL adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

PERIODE 2023-2027

Ketua
Assoc. Prof. Dr. H. Syamsuddin, M.Ag.

Sekretaris
Mochammad Yusuf Sholeh, Lc., M.H.I.

Bendahara
Drs. H. Muhammad Okbah

Anggota
K.H. Ahmad Samsoni, S.Ag., M.Pd.
Ir. H. Hari Santoso, M.M.
Assoc. Prof. Dr. Afiful Ikhwan, M.Pd.I.
Drs. H. Muhammad Aufin, M.M.

a. BPH-STITMUH BANGIL melaksanakan fungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:

  • Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan STITMuh Bangil dalam pengelolaan institusi.
  • Bersama pimpinan STITMuh Bangil menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan
  • Bersama pimpinan STITMuh Bangil dan Senat menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta.
  • Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. BPH-STITMUH BANGIL berwenang:

  • Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan Persyarikatan atas usul Pimpinan STITMuh Bangil.
  • Melaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STITMuh Bangil.
  • Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di STITMuh Bangil.

c. Tanggungjawab BPH-STITMUH BANGIL:

  • Bertanggungjawab dalam mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan STITMuh Bangil.
  • Bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STITMuh Bangil.
  • Jumlah anggota BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi, unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.